Terapi og rådgivning for par

Gennem parforholdet bevæger vi os gennem berigende og udfordrende perioder.

Indgangen til parsamtaler kan derfor være mange, alt fra forebyggende samtaler til længerevarende behandlende forløb. Parforholdet er potentielt det sted, hvor par hjælper hinanden med at udfolde deres iboende unikke personlighed. Vi kan sige at en af parforholdets opgaver består i at få den anden til at trives og udvikles og dermed udfolde sine iboende evner.

Jeg er optaget af det visionære skabende og udvidende fokus og har en mangeårig erfaring med at skabe bevægelse fra fastlåsthed til tryghed og livfuldhed.

I livets længste tilknytningsrelation har vi måske fået givet det bedst tænkelige træningsrum i forhold til at modnes og vokse gennem at bidrage til et andet menneskers livsudfoldelse.

Konflikter og uoverensstemmelser er imidlertid en uundgåelig del af parforholdet, men de er på samme tid mulige vækstprocesser i det forpligtende forhold. Ofte er det en lindrende faktor i sig selv, at der via samtaler bliver skabt et rum for kontakt og medleven i hinanden.

Udgangspunktet og emnerne kan være konflikter, utryghed, ensomhed, utroskab, manglende intimitet, kommunikationsvanskeligheder, længsel efter nærhed og det seksuelle. Det kan også være en forebyggende samtale eller samtaler med par, som er gået fra hinanden og har brug for hjælp til at få samarbejdet omkring børnene til at fungere.