Om Bodil Kappelgaard

Min tilgang til mine medmennesker bærer præg af et menneskesyn, hvor ethvert menneske er en helt unik skabning og at der er et formål med ethvert liv.

Dette menneskesyn kommer til udtryk ved, at jeg er optaget af det unikke ved dig. Hvilke drømme og længsler du bærer på, samt hvilke livsbegivenheder og omstændigheder der har medvirket til at forme netop dit liv.

Trygge og livfulde relationer
Ingen er født til at se livet i øjnene uden en anden ved dets side – da vi er skabt i og til forbundethed. Vi formes og udfoldes gennem den måde betydningsfulde andre ser og bekræfter os på. Hvis vi har gjort os erfaringer med, at vi bliver mødt af tilgængelige og respondernede omsorgspersoner fungerer det som et psykisk immunforsvar i mødet med livets udfordringer, omvendt er vi mere sårbare, hvis vi har gjort os erfaringer med, at betydningsfulde andres nærvær og medoplevelse udeblev, der hvor vi mest behøvede det. Livet igennem kan vores psykiske immunsystem opbygges, og trygge og livfulde relationer kan erhverves, også selvom man har haft en utryg start på livet.
Livskvalitet
Eftersom vi er skabt i og til forbundethed, er der en nær forbindelse mellem vores relationer og vores oplevede livskvalitet. Vi trives bedst når vores livsudfoldelse bære præg af, at egne styrker og evner kommer i spil på en sådan måde at det bidrager og udvikler til andres livsudfoldelse.
Jeg vil i samarbejde med dig have fokus på, hvad der er givende og nærende for dig at omgive dig med, for herigennem at bevidstgøre det udviklingspotentiale der er for udvikling af evnen til både følelsesmæssigt og tankemæssigt at være modtagende såvel som givende i kontakten med andre.

Psykolog Bodil Kappelgaard

Psykolog Bodil Kappelgaard